ਬਦਲ ਗਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ RTO ਦੇ ਚੱਕਰ, ਇੰਝ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਵਾਹਨ

0
171

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ TLT/ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ (CMVR)’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਮਿਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ’ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।