ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

0
35

 ਜਲੰਧਰ (TLT) ਜਲੰਧਰ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।