ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਣ ਲਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ

0
85

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (TLT) ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ “ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 75 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ” ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।