3 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ 2 ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

0
220

ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ (TLT)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ 2 ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।